Sacho satram – Budh Toon Pukar Kanwar Kurubdar – Arbab Ali

Sacho satram – Watch Sindhi SSD Bhajan On 125th Birth anniversary Of Sain Kanwarram sahib @ Pooj Raherki sahib On April 2010 In Presense Of Sain Sadhram sahib.

Singer Arbab Ali Thahim.