Sacho satram – Har Kahe De Dukh Door Kare Satram sain – Bhagat Moolchand

Sacho satram
SSD Bhajan – Har Kahe De Dukh Door Kare Satram sai
Singer – Bhagat Moolchand