Sacho satram – Mere Sahiba Main Teri Do akhiya – Pritam Parkash

Sacho satram – Mere Sahiba Main Teri Do akhiya – Pritam Parkash