Sacho satram – Mujhe Sain Sache Satram Ne Amrit Piyala Pila diya- Naeem Abas Rufi

Sacho satram – Watch Beautiful SSD Sindhi Bhjan In Sound Of Naeem Abas Rufi In Presense Of Sain Sadhram sahib.