Sacho satram – Raherki Vale Tera Shukrya Sain Sadhram – Master Sushil

Sacho satram – Raherki Vale Tera Shukrya Sain Sadhram Ke Roop Hai Diya Tune Farishta – Master Sushil.
Lyrics – Ranjit Sagar.
www.bhagatkanwarram.com