Sacho satram – Sain Satram Nihal Kayo – Sanam Marvi

Sacho satram – SSD Bhajan – Sain satram Nihal Kayo

Singer – – Sanam Marvi