Sacho Satram – Sik Dadhee Lagi Sain Kanwarram Jee – Ahmed Ali shekh

Sacho satram – Watch Sindhi SSD Bhajan On 125th Birth anniversary Of Sain Kanwarram sahib @ Pooj Raherki sahib On April 2010.

Singer Ahmed Ali shekh.