Sacho satram – Sohni Palki Sajayo Dhuni Sahib Thi Ache – Kami Shah

Sacho satram – Watch all Tme Great Sindhi Bhajan On Dhuni Sahib

Sohni Palki Sajayo Dhuni Sahib Thi Ache.

Singer – Kami Shah