Sacho satram – Tuhinji Duniya Me Maola Keda Kase Kare Insan – Pritam Parkash

Sacho satram – Tuhinji Duniya Me Maola Keda Kase Kare Insan – Pritam Parkash