Sacho satram – Vada Bhag Vara Aahiyu Jo Ahero Satgur Milyo

Sacho satram – Vada Bhag Vara Aahiyu Jo Ahero Satgur Milyo

Lyrics : Anand