Sain Sadhram Sahib Talking About – Dhiyan kiyu Karen

Sacho satram – Hazur Saroop Sain Sadhram Sahib – Dhiyan kiyu Karen – Part 2.